De reizen die VNC Asia Travel aanbiedt worden uitgevoerd onder de hier nader omschreven reisvoorwaarden. U wordt verondersteld hiervan kennis te hebben genomen, ze zijn mede onderdeel van de reisovereenkomst.

Algemene Voorwaarden

todo

Zie ook de Algemene Reisinformatie

Wat is bij de reissom inbegrepen?
Bij VNC Asia Travel ziet u per reis duidelijk wat bij de reis is inbegrepen en wat niet. In de reissom zijn alle onvermijdelijke toeslagen en kosten inbegrepen. Alle luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen per 1 december 2015 bijvoorbeeld, maar ook welke maaltijden en excursies in de reissom opgenomen zijn vindt u gemakkelijk terug.

Hoe boek ik een reis?
Als u een reis of maatwerkofferte boekt, dan is deze definitief. Herroeping (art.1 lid 3 ANVR reisvoorwaarden) is niet mogelijk. Na boeking betaalt u een deel van de reissom aan. De hoogte van de aanbetaling melden wij u voorafgaand aan uw boeking. Tegelijk met de aanbetaling dient, indien van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor vertrek zijn voldaan.

Hoe voorkom ik een wijziging van de vliegkosten?
Op verzoek van de reiziger kan VNC Asia Travel de vliegtickets direct na boeking aan de luchtvaartmaatschappij betalen. Hiermee voorkomt u tussentijdse prijsveranderingen. Wij verhogen in dit geval de aanbetaling met 20% of, indien de tickets een substantieel deel uitmaken van de reissom, de volledige ticketkosten.

Wat zijn de reserverings- en wijzigingskosten?
VNC rekent € 35 reserveringskosten per boeking voor alle gepubliceerde pakketreizen. Als u alleen een los onderdeel boekt, bijvoorbeeld een vlucht, accommodatie of een excursie, berekenen wij € 75 reserveringskosten per boeking. Voor het wijzigen van een bestaande reservering betaalt u € 35 wijzigingskosten. De bijdrage voor het calamiteitenfonds is € 2,50.

Aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds!
VNC Asia Travel is onderdeel van Askja Reizen BV en aangesloten bij het ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds. Op onze reizen zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Ze vallen ook onder de garantie van de SGR. De ANVR reisvoorwaarden, de voorwaarden van de SGR en het Calamiteitenfonds kunt u bij ons opvragen of van onze site downloaden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
VNC Asia Travel is onderdeel van Askja Reizen (KvK nr. 080 36 860) en aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
VNC Asia Travel is onderdeel van Askja Reizen (KvK nr. 080 36 860) en aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Ik moet mijn reis annuleren, wat nu?
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering door de reiziger (zie artikel 9.2 van de ANVR reisvoorwaarden), hanteren wij onderstaande annuleringsbepalingen. Naast de administratiekosten zijn de volgende kosten verschuldigd:
a. tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; de geldende aanbetaling;
b. vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
d. vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
e. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
f. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
NB: Bij sommige reizen, of onderdelen daarvan, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dat geval staan deze op uw factuur vermeld.

Is er een prijsvoorbehoud?
De meest actuele prijzen vindt u op onze website. Artikel 4 van de ANVR reisvoorwaarden staat ons toe wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten) en verschuldigde belastingen door te berekenen. Als het even kan proberen we dat natuurlijk te vermijden.

Ben ik goed verzekerd?
Als u op reis gaat is een goede reis- en annuleringsverzekering onontbeerlijk. Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, stelt VNC een reisverzekering verplicht. Daarnaast is ook een goede annuleringsverzekering onmisbaar. Voor alle verzekeringen geldt: bel ons voor alle details en de precieze voorwaarden, of kijk op onze website. Wij helpen u graag de juiste verzekering te kiezen!

Privacyverklaring
VNC Asia Travel respecteert uw recht op privacy. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. VNC Asia Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en onze reizigers. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Bekijk ons cookiebeleid.