Duurzaam Toerisme

todo

De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties hebben zich in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan jou aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief.

Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Hieronder kun je de milieubeleidsverklaring en het milieuprogramma van VNC Asia Travel nalezen.

Overigens, duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. Je kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure.

Milieubeleidsverklaring

VNC ontwikkelt kwalitatief hoogstaande en verantwoorde reizen. Hieruit vloeit (mede) voort dat we de positieve effecten van het reizen voor zowel natuur, cultuur als bevolking in het bestemmingsgebied proberen te versterken en de schadelijke effecten zoveel mogelijk proberen te beperken. Op termijn wil VNC - binnen de marges van het technisch en economisch haalbare - alle aangeboden reizen duurzaam maken. Ook op het gebied van interne milieuzorg proberen we zo milieuvriendelijk te werken.

Informatie en samenwerking nemen een belangrijke plaats in binnen het milieubeleid van VNC. De reiziger neemt bij VNC een centrale plaats in. Door middel van gedegen informatie over duurzaamheid en duurzame gedragsalternatieven willen we je in staat stellen om een verantwoorde keuze te maken.

Tegelijkertijd beseffen we dat het realiseren van een duurzame ontwikkeling uitstijgt boven de individuele belangen en de mogelijkheden van de reiziger en de reisorganisatie. Daarom kiest VNC ook voor brede samenwerking en uitwisseling van informatie. Om deze doelstellingen te bereiken zal VNC zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van de medewerkers om de negatieve gevolgen van de milieueffecten van de producten en diensten van VNC te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.