bel mij

Wilt u ons persoonlijk spreken? Vul dan hier de bestemming waar u meer over wilt weten en uw telefoonnummer in en wij bellen u terug. (Alleen beschikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

Algemene Voorwaarden

De reizen die VNC Asia Travel aanbiedt worden uitgevoerd onder de hier nader omschreven reisvoorwaarden. U wordt verondersteld hiervan kennis te hebben genomen, ze zijn mede onderdeel van de reisovereenkomst.

Zie ook de Algemene Reisinformatie

ANVR-Consumentenvoorwaarden

VNC Asia Travel (KvK 56528442) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is (zie onder bij Betalings- en Annuleringsvoorwaarden).

Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure 'Alles wat je moet weten als je op reis gaat', die u kunt downloaden. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Meer informatie: www.anvr.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

VNC Asia Travel (KvK 56528442) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie: www.sgr.nl.

Calamiteitenfonds

VNC Asia Travel (KvK 56528442) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie: www.calamiteitenfonds.nl.

Aanmelding en reservering

U schrijft u in voor een reis door het reserveringsformulier in te vullen en ons een scan van het paspoort toe te zenden. De aanmelding is bindend na ontvangst. U kunt telefonisch reserveren, maar dan dienen wij binnen vijf werkdagen de bevestiging d.m.v. het aanmeldingsformulier met een kopie van het paspoort te ontvangen. Degene die een reis voor (ook) andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Annuleren is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag t/m vrijdag 08.45-17.15 uur.

Speciale wensen

Preferenties Aan speciale wensen zoals b.v. diëten, plaatsen in het vliegtuig, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is evenwel vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners.

Essenties Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is sprake van een essentie.

Zowel essenties als preferenties dient u bij boeking op te geven. Voor mogelijkheden met betrekking tot voor- en naverlengingen dient u contact op te nemen met ons kantoor.

Beslissingstermijn

Voor onze groepsreizen en sommige individuele arrangementen geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis mogelijk niet zal worden uitgevoerd. Het vereiste aantal deelnemers staat bij de betreffende reis vermeld.

De termijn waarop mededeling wordt gedaan over een eventuele opzegging van de reisovereenkomst is 28 dagen voor aanvang van de reis. Als het aantal deelnemers minder is dan het minimum overleggen we of en hoe de reis (eventueel met aanpassingen) toch doorgang kan vinden.

Prijzen

De reissommen in deze brochure zijn vermeld in euro's en alle bedragen zijn per persoon op basis van indeling. Alleenreizenden zijn de eenpersoonskamertoeslag verschuldigd. De reissommen voor 2015 zijn niet meer dan indicatief.

Deze brochure is gebaseerd op de prijzen, koersen, belastingen en toeslagen geldend op 1 december 2013. Artikel 4 van de ANVR reisvoorwaarden staat VNC Asia Travel toe wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten) en verschuldigde belastingen en toeslagen door te berekenen.

Reserverings- en wijzigingskosten

VNC Asia Travel rekent € 35 reserveringskosten per boeking voor de in de brochure gepubliceerde pakketreizen. Als u alleen een los onderdeel boekt, bijvoorbeeld een vlucht, accommodatie of een excursie, berekenen wij € 75 reserveringskosten per boeking. Per wijziging in reeds geboekte arrangementen rekenen wij altijd € 35 wijzigingskosten. Indien u bij een groepsrondreis anders wenst te reizen dan de groep (bv. de reis verlengen) dan brengen we behalve de meerkosten per boeking € 35 afwijkingskosten in rekening.

Wijziging vervoerskosten

Op verzoek van de reiziger kan VNC Asia Travel de vliegtickets direct na boeking aan de luchtvaartmaatschappij betalen. Hiermee voorkomt u tussentijdse prijsveranderingen. Wij verhogen in dit geval de aanbetaling met 20% of, indien de tickets een substantieel deel uitmaken van de reissom, met de volledige ticketkosten.

Betalingsvoorwaarden

Na een schriftelijke aanmelding sturen wij u de bevestiging / factuur, waarna u binnen 7 dagen het inschrijfgeld (i.h.a. 25% van de reissom) en, indien u bij ons een annuleringsverzekering afsluit, de premie hiervoor dient over te maken. De restant betaling dient u 6 weken voor vertrek aan ons over te maken.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten of additionele diensten de volgende annuleringskosten verschuldigd, bij annulering:

a. tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; de geldende aanbetaling;
b. vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
d. vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
e. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
f. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Onder de totale reissom wordt verstaan het te betalen bedrag op de bevestiging / factuur.

NB: Bij sommige reizen of onderdelen daarvan kunnen annuleringsbepalingen gelden, die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan u door te berekenen.

Annuleren is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag t/m vrijdag 08:45-17:15 uur.

Vertrekdatum

Als datum van vertrek in de zin van de reisvoorwaarden geldt de datum van vertrek uit Nederland/België, ook als het geboekte reisarrangement pas later aanvangt.

Voorbehoud

Wij zijn het aan u en aan ons zelf verplicht om onze reizen conform de verwachtingen uit te voeren. Wet en ANVR reisvoorwaarden spreken in dat verband van "verwachtingen", die de reiziger - u dus - op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Maar reizen door veel gebieden van Azië is duidelijk anders dan in het in hoge mate geregelde Europa. Ondanks onze kennis, ervaring en inzet kan een reis anders lopen dan door ons gepland of gereserveerd. Er ontstaan soms wijzigingen in het programma zonder dat er een redelijke verklaring wordt gegeven. Er kunnen wijzigingen optreden in het overheidsbeleid bijvoorbeeld met betrekking tot de toelating van buitenlanders in een bepaald gebied. Het kan voorkomen dat de (lokale) overheid een hotel of gereserveerd vervoersmiddel voor zich opeist. Slechte weersomstandigheden, zoals langdurige regenval, kunnen landverschuivingen of overstromingen veroorzaken waardoor het onmogelijk is geworden de weg te vervolgen.

Zo zijn er meer externe factoren en situaties denkbaar die van invloed zijn op de uitvoering van uw reis. Deze bijzondere omstandigheden kunnen consequenties hebben voor bijv. de invulling van de excursies en het verloop van het reisprogramma. Het kan ertoe leiden dat wij (of onze agent) uit moeten wijken naar een ander hotel of een ander vervoersmiddel moeten kiezen. In het uiterste geval zal tijdens de reis de route gewijzigd moeten worden en zal er een alternatief reisschema gevolgd moeten worden.

Het mag duidelijk zijn dat dit soort bijzondere omstandigheden buiten onze macht liggen en noch VNC Asia Travel noch onze agent hier aansprakelijkheid voor kan nemen. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven kunt u er wel van op aan dat wij onze uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.

-